Dutch

Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia  eBooks & eLearning

Posted by alt_f4 at April 27, 2017
Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia

Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia by David C. Thomasma
English | Aug. 31, 1998 | ISBN: 0792351851 | 605 Pages | PDF | 2 MB

claim was that he had faced a conflict of duties pitting his legal duty not to kill against his duty as a physician to relieve his patient’s unbearable suffering. He was acquitted on the important grounds of conflict of duty.

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition) by Irene Stengs
Dutch | Apr. 2, 2012 | ISBN: 9089644059 | 238 Pages | PDF | 4 MB

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.
Attached to the World: On the Anchoring and Strategy of Dutch Foreign Policy (Wrr Scientific Council for Government Policy)

Attached to the World: On the Anchoring and Strategy of Dutch Foreign Policy (Wrr Scientific Council for Government Policy) by Ben Knapen
English | Sep. 15, 2012 | ISBN: 9089643281 | 152 Pages | PDF | 1 MB

Due to the rapid rise of globalization, the Netherlands has never been more politically, socially, and economically connected to other countries. To address this development, the Scientific Council for Government Policy is providing new reflections on Dutch foreign policy in this report.

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Aug. 9, 2007 | ISBN: 9053569960 | 166 Pages | PDF | 4 MB

De uitslag van het referendum op 1 juni 2005 over het Europees Grondwettelijke Verdrag legde op dramatische wijze de kloof bloot tussen politieke en publieke opinie als het gaat over Europese beleidsvorming. Tegelijk heeft het Grondwettelijk Verdrag laten zien dat nationale politici en bestuurders er niet in slagen te functioneren als adequate verbindingsschakels tussen 'Europa' en burgers.

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by M. S. Berger
Dutch | Dec. 20, 2005 | ISBN: 9053569049 | 102 Pages | PDF | 2 MB

Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden.
Sharia En Nationaal Recht: Rechtssystemen in Moslimlanden Tussen Traditie, Politiek En Rechtsstaat (WRR Verkenningen) (Dutch Ed

Sharia En Nationaal Recht: Rechtssystemen in Moslimlanden Tussen Traditie, Politiek En Rechtsstaat (WRR Verkenningen) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Dec. 23, 2005 | ISBN: 9053568417 | 243 Pages | PDF | 3 MB

Dat de sharia (islamitische wetgeving) van kracht wordt, boezemt sommigen hoop en anderen angst in. Deze fascinerende studie laat zien hoe de sharia in de praktijk functioneert. Daarmee biedt dit boek een nieuwe en stevige empirische basis voor een zinvol debat. Otto presenteert de conclusies van een brede vergelijkende studie over de sharia en nationale wetgeving in twaalf moslimlanden. Na een helder historisch overzicht, wordt per land de feitelijke wettelijke posities vergeleken met een sterke focus op staatsrecht, familierecht en strafrecht.

De Cirkel van Goede Intenties: De Economie van Het Publieke Belang (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
De Cirkel van Goede Intenties: De Economie van Het Publieke Belang (Dutch Edition)

De Cirkel van Goede Intenties: De Economie van Het Publieke Belang (Dutch Edition) by Coen Teulings
Dutch | Oct. 18, 2005 | ISBN: 9053568174 | 156 Pages | PDF | 1 MB

Wie het publieke belang wil onderbouwen en verdedigen, komt in een wirwar van argumenten terecht. Hoe erg is het dat de gezondheidszorg vrij gegeven wordt aan de krachten van vraag en aanbod, wat is nu werkelijk het publieke belang van de Betuwelijn, is het verstandig om de politie af te rekenen op resultaat, en dient milieuvervuiling tegen elke prijs bestreden te worden?
Doppelganger Dilemmas: Anglo-Dutch Relations in Early Modern English Literature and Culture

Doppelganger Dilemmas: Anglo-Dutch Relations in Early Modern English Literature and Culture by Marjorie Rubright
English | 2014 | ISBN: 0812246233 | 352 Pages | PDF | 20.21 MB

Dutch for Reading Knowledge  eBooks & eLearning

Posted by arundhati at Feb. 12, 2017
Dutch for Reading Knowledge

Christine van Baalen, Frans R.E. Blom, Inez Hollander, "Dutch for Reading Knowledge"
English, Dutch | ISBN: 9027211965, 9027211973 | 2012 | 264 pages | PDF | 1 MB
The Expansion of Tolerance: Religion in Dutch Brazil (1624-1654) (Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age)

The Expansion of Tolerance: Religion in Dutch Brazil (1624-1654) (Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age) by Jonathan Israel
English | Sep. 15, 2007 | ISBN: 9053569022 | 61 Pages | PDF | 15 MB

Of all the European powers, the Dutch were considered the most tolerant of minority religious practices in their colonies. In The Expansion of Tolerance, a pair of historians examines this unusual sensitivity in the case of the seventeenth-century Dutch colonies of Brazil.