Obor

Lenka Dušková a kol., "Encyklopedie rozvojových studií"  eBooks & eLearning

Posted by TimMa at July 15, 2016
Lenka Dušková a kol., "Encyklopedie rozvojových studií"

Lenka Dušková a kol., "Encyklopedie rozvojových studií"
Univ Palackého | 2011 | ISBN: 8024429489 | Czech | PDF | 372 pages | 53.4 Mb

Encyklopedie obsahuje 190 hesel souvisejících s rozvojovou problematikou a přesahujících do pestré škály vědních oborů – ekonomie, sociologie, politologie, geografie, antropologie, historie a dalších. Tedy přesně podle toho, jak autoři sami rozvojová studia pojímají

Kampanye Isu dan Cara Melobi  

Posted by TimMa at Nov. 21, 2010
Kampanye Isu dan Cara Melobi

Democrito T. Mendoza
Isu Pluralisme Dalam Perspektif Media / Manual for an Issues Campaign

Publisher: Yayasan Obor Indonesia | 2004 | ISBN: 9794614505 | Indonesian | PDF | 200 pages | 16.06 Mb

This book provides in-depth analysis of how civil society to organize themselves to get the force for change in the middle, also explained …